Language

พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกวิธี

เพื่อน ๆ หลายท่านบางครั้งมีเปิดไฟรถยนต์ทิ้งไว้บ้าง อาจทำให้แบตเตอรี่รถยนต์หมด แต่ปัญหาที่หนักกว่านั้น เพื่อนๆหลายท่านไม่ทราบวิธีการพ่วง “แบตเตอรี่” ที่ถูกต้องเราเลยอยากจะแนะนำวิธีพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง

1. นำสายพ่วง สีแดง (+) คีบที่ (+) ของแบตเตอรี่รถที่หมด
2. นำสายพ่วงอีกข้าง สีแดง (+) คีบที่ (+) ของแบตเตอรี่รถที่ไฟเต็ม
3. นำสายพ่วง สีดำ (-) คีบที่ (-) ของแบตเตอรี่รถที่ไฟเต็ม
4. นำสายพ่วงอีกข้าง สีดำ (-) คีบที่โลหะของแบตเตอรี่รถที่ไฟหมด เช่นน็อตบริเวณเครื่องยนต์ เป็นต้น
5. สตาร์ทรถคันที่แบตเต็ม ไว้ประมาณ15 – 20 นาที
6. สตาร์ทรถคันที่แบตหมด แล้วทำการเร่งเครื่องยนต์จนแน่ใจว่ารถไม่ดับ
7. ทำการถอดสายพ่วงออกตามลำดับหมายเลข 4-3-2-1