สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลรถยนต์

ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ


  เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

  • คุ้มครองรถยนต์ที่จดทะเบียนกับ CWC เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่เสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ ที่อยู่ระหว่างซ่อมในศูนย์บริการ หรือ อู่บริการ
  • ขอสงวนสิทธิ์รถยนต์ที่มีการดัดแปลง,รถโหลดเตี้ย,รถแข่งทุกประเภท ,รถเชิงพาณิชย์
  • พื้นที่การบริการ 77 จังหวัด ยกเว้น พื้นที่เสี่ยงภัย 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ , บนดอย , หมู่เกาะต่างๆ