ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-รับโทรศัพท์จากลูกค้าเพื่อรับแจ้งปัญหารถเสีย ฯลฯ และสอบถามรายละเอียด
 เพื่อประสานงานฝ่ายช่าง

 

คุณสมบัติ :

-เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

-มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์/งานบริการลูกค้า หรือมีประสบการณ์

 ด้านรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานด้านบริการ

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ควบคุมดูแลการทำงานของ Call Center Agent

-ให้คำแนะนำลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเหตุรถเสีย

-ประเมินความเสียหายของรถยนต์ลูกค้าเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ

 ฉุกเฉิน

-ติดตามสถานะการณ์เดินทางของช่างที่ต้องไปบริการลูกค้า

-สามารถรู้เส้นทางการเดินรถในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล จะพิจารณา

 เป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

-ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์/งานบริการลูกค้า หรือมีประสบการณ์

 ด้านรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานด้านบริการและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีภาวะความเป็นผู้นำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ดูแลการประสานงานกับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ติดต่อโดยตรงกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

-ตรวจสอบการจัดประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ (Telephone Survey)

-วางแผนบริหารการจัดการฝึกอบรมพนักงานในด้านต่างๆ

-สรุปรายงานประเมิน(KPI)การทำงานของพนักงาน

-ประสานงานระหว่างแผนกหรืออื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

-เพศชาย/หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีภาวะความเป็นผู้นำ ขยัน อดทนและมีใจรักในงานบริการ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

-มี Service Mind

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

•สามารถวิเคราะห์ปัญหาอาการเสียเบื้องต้นของระบบเครื่องยนต์ทั้งหมด

•เปลี่ยนยางอะไหล่รถยนต์

•พ่วงแบตเตอรี่,เปลี่ยนแบตเตอรี่

•ระบบหล่อเย็น (หม้อน้ำ,ปั้มน้ำ)

•ระบบจ่ายน้ำมัน (ปั้มเชื้อเพลิง,กรองเชื้อเพลิง)

•ระบบไฟฟ้ารถยนต์(รีเลย์ไฟฟ้ารถยนต์, ฟิวส์ไฟฟ้ารถยนต์)

•ระบบสายพานเครื่อง,สายพานไทม์มิง,สายพานพาวเวอร์

•ระบบช่วงล่าง (ระบบเบรค, หม้อลมเบรค, แม่ปั้มเบรค, โช็คอัพ)

 

คุณสมบัติ :

• เพศชาย อายุ 21 ขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ในสายงานช่างยนต์ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

• มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน

• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล

• สามารถทำงานเป็นกะได้

• มีผู้ค้ำประกัน ในตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกขึ้นไป หรือ ข้าราชการพลเรือน ระดับ 5 ขึ้นไป

• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และหากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานเครื่องยนต์เบื้องต้นให้กับสมาชิก

-รู้เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-สามารถขับรถสไลด์และช้อนล้อพร้อมซ่อมฉุกเฉินได้ในการออกปฎิบัติงานตลอด 24 ชม.

-ดูแลอุปกรณ์และดูแลรักษารถสไลด์และช้อนล้ออย่างสม่ำเสมอ

 

คุณสมบัติ :

• เพศชาย อายุ 21 ขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปในสายงานช่างยนต์ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

• มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน

• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล

• สามารถทำงานเป็นกะได้

• มีผู้ค้ำประกัน ในตำแหน่ง หัวหน้างานแผนกขึ้นไป หรือ ข้าราชการพลเรือน ระดับ 5 ขึ้นไป

• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ติดตามดูแลลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ

-เสนอหาลูกค้ารายใหม่ๆ ตามโครงสร้างการตลาดที่บริษัทฯ วางไว้

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ :

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด งานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

-มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

-สามารถเดินทางไปประชุม ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-จัดทำ Payroll เงินเดือนของพนักงาน

-ควบคุมประวัติทะเบียนพนักงาน และดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน

-ดูแลการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน

-งานอื่นๆ ด้านทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-ปริญญาตรีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1-2 ปี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

-มีความสามารถทำระบบเงินเดือนได้โดยใช้โปรแกรม Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ