คนของเรา

วัตถุประสงค์หลักของ CWC

1. เพื่อให้ผลประโยชน์ และสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกโดยการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมเครื่องยนต์ ในกรณีที่รถยนต์ของสมาชิกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้บนท้องถนนบริการลากจูงรถที่มีปัญหาภายในระยะทาง ที่กำหนดภายใต้อาณาเขตของการปฏิบัติการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และยังได้รับสิทธิพิเศษ

2. เพื่อปกป้องรักษาสิทธิต่างๆ ของสมาชิกในการพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัด และมีส่วนร่วมในกีฬาแข่งรถรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงงานมหกรรมการแสดงรถยนต์ซึ่งจัดขึ้นภายในประเทศ

4. เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเจ้าของรถในการครอบคลุมความปลอดภัย ในขณะขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน

5. เพื่อจัดตั้ง เสริมสร้าง และบำรุงรักษา หรือการดำเนินการเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม เพื่อใช้หรือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ

6. เพื่อเป็นการมอบความอบอุ่นใจให้กับสมาชิกเมื่ออยู่ในยวดยานพาหนะและเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในขณะขับขี่

7. เพื่อมอบการบริการที่ได้มาตรฐาน และรักษาระดับการบริการอย่างมืออาชีพ

8. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกในรูปแบบต่างๆเช่นการประชุมการจัดเลี้ยง การแนะนำสินค้า การพบปะสังสรรค์ งานแสดง และการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ

9.  เพื่อเป็นการบริการซ่อมรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศไทย