ประเภทสมาชิก อายุรถยนต์ 10-20 ปี

ประเภทสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท VIP (2,990 บาท)
( อายุรถยนต์ 10-20 ปี )

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่) เช่น ยางแบน , สตาร์ทไม่ติด, แบตเตอรี่หมด, ความร้อนขึ้นสูง ฯลฯ

ฟรี บริการลากจูง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะทาง 30 กิโลเมตร ต่อครั้ง หากเกิน 30 กิโลเมตร คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท

ฟรี ค่าน้ำมัน 10 ลิตร ในกรณีน้ำมันสมาชิกหมดฉุกเฉินและระยะทางไม่เกิน 200 กม. ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ CWC ยินดีมอบ น้ำมันให้มูลค่า 10 ลิตร เพื่อให้ท่านเดินทางต่อไป (จำกัดเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น)

ฟรี จัดส่งรถกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารักษาพยาบาลไม่สามารถขับรถได้ บริษัทฯ จะจัดหาคนขับขี่หรือส่งรถบริการนำรถยนต์ของท่านสมาชิก กลับที่พัก ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง บริษัทฯ ในระยะทางไม่เกิน 200 กม.

ฟรี บริการฉุกเฉิน ทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และบริการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ที่ได้ ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ ในระยะทางไม่เกิน 200 กม. CWC รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมูลค่า 1,000 บาท หรืออยู่นอกพื้นที่เกินกว่า 200 กม. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มูลค่า 2,000 บาท

ฟรี  สิทธิ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกเรียกใช้บริการฉุกเฉิน แต่พนักงานบริการของบริษัท ฯ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ณ จุดเกิดเหตุ และ มีความจำเป็นต้องลาก/จูง ในระยะทางไม่เกิน 200 กม. ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ฯ ท่านสามารถใช้สิทธิ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้ไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง

 

     เงื่อนไขหลักในการให้บริการ

                 คุ้มครองรถยนต์ที่จดทะเบียนกับ CWC เท่านั้น

                 ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่เสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี

                 ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ ที่อยู่ระหว่างซ่อมในศูนย์บริการ หรือ อู่บริการ

                 ขอสงวนสิทธิ์รถยนต์ที่มีการดัดแปลง,รถโหลดเตี้ย,รถแข่งทุกประเภท ,รถเชิงพาณิชย์

                 พื้นที่การบริการ 77 จังหวัด ยกเว้น พื้นที่เสี่ยงภัย 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ , บนดอย , หมู่เกาะต่างๆ

 

สายด่วนเรียกใช้บริการ 24 ชม. โทร 02-015-1919 กด 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายสมัครสมาชิก โทร 02-015-1919 กด 2