PLATFORM

carworld club
 
      CarWorld Club หรือชื่อย่อ CWC ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ ตลอด 24 ชั่วโมง มีรถยกขนาดใหญ่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยกสูงถึง 2.5 ตัน เหมาะสำหรับการเดินทางในระยะไกล (ระหว่างจังหวัด) กระบะท้ายสามารถลดลงเพื่อให้รถขึ้นได้ทั้งคันสามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติและระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตลอดเวลาประกอบกับมีเครนติดตั้งอยู่ในรถ เพื่อทำการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อาทิ รถตกถนน เป็นต้น
 
CWC บริการช่วยเหลือรถยนต์ฉุกเฉิน  CWC บริการช่วยเหลือรถยนต์ฉุกเฉิน