MECHANICS

           CarWorld Club หรือชื่อย่อ CWC ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ช่างที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนาน พร้อมให้ดูแลและบริการท่านสมาชิก ด้วยมาตรฐานการชำนาญงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกของ CWC ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดในทันที