CWC ร่วมออกบูธงานเสวนา “รู้ลึก รู้จริง เรื่อง แก๊สรถยนต์”

 

เมื่อเร็วๆ นี้ CWC ร่วมออกบูธในงานเสวนา “รู้ลึก รู้จริง เรื่องแก๊สรถยนต์”ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ทงานนี้จัดโดยสมาคมติดตั้งแก๊สไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ผู้ประกอบการติด ตั้งแก๊สรถยนต์ทั้ง LPG และ NGV ในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่ได้มาตรฐานของสมาคมฯ ให้ เป็นที่รู้จักและสนับสนุนให้ประชาชนส่วนภูมิภาค รู้จักประหยัดพลังงานน้ำมัน หันมาใช้พลังงานทด แทนจาก LPG และ NGV มากขึ้น