เกี่ยวกับเรา

บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2537 โดยกลุ่มนักธุรกิจ 7 ท่านซึ่งมีแนวความคิด สร้างสรรค์ที่ตรงกันโดยเล็งเห็นถึงปัญหาและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ ในประเทศ ทั้งนี้ จึงได้ทำการก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาในรูปแบบของการขายสมาชิก และให้บริการเฉพาะแก่บรรดาสมาชิก ของ บริษัทฯ ในด้านรถยนต์และอื่นๆ นักธุรกิจที่เข้ามาร่วมกันก่อตั้ง บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด นี้ บางท่านก็มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจรถยนต์มานานนับสิบปี ฉะนั้น จึงจะสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่า ความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะได้รับการแก้ไขได้อย่างไร จึงได้ร่วมกันลงทุน และทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 150 ล้านบาท โดยพยายามเน้นถึงความครอบคลุมในด้านบริการฉุกเฉินบนท้องถนน ทั้งนี้จะเห็นได้จากความแน่วแน่ในการที่จะให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึงกล่าวคือความพร้อมด้านบุคลากรทางด้านบริการและความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือสมาชิกและบุคคลทั่วไปจะสามารถพบเห็นได้ในท้องถนนตลอด 24 ชม.เพื่อเพิ่มความ มั่นใจและอบอุ่นใจในฐานะสมาชิกของบริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด จึงได้จัดเตรียมรถพร้อมเครื่องมือและช่างเทคนิคเอาไว้อย่างเพียบพร้อมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยในทุกภาคเพื่อคอยบริการแก่สมาชิก