Language

31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ รวมทั้งให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 02-015-1919 ต่อ 2 ฝ่ายสมัครสมาชิก
📱 Line Official: @telesale.cwc
💻 Website: www.cwc.co.th