Language

🚗 ลายเส้นกระจกหลังรถ มีไว้เพื่ออะไร?

ลายเส้นที่ปรากฏบนกระจกหลังนั้นแท้จริงแล้วคือ เส้นไล่ฝ้า หรือลวดละลายฝ้าที่กระจกหลังในรถยนต์จะมีปุ่มสวิตช์ไล่ฝ้าทั้งกระจกหน้าและกระจกหลังอยู่ที่แผงควบคุมด้านหน้าของรถ เมื่อกดปุ่มไล่ฝ้ากระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านเส้นลวดทองแดงบนกระจกจนเกิดความร้อนทำให้ฝ้าที่กระจกจางหายไปได้นับเป็นชิ้นส่วนที่มีประโยชน์มากสำหรับรถ ในวันที่ฝนตกหรือวันที่อากาศชื้นแต่ก็มีข้อควรระวังคือ หลังจากใช้งานไล่ฝ้าเสร็จทุกครั้ง อย่าลืมกดปุ่มปิดสวิตซ์
ไล่ฝ้าทันที เพราะถ้าเปิดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้กระจกแตกได้เนื่องจากความร้อนจากแผงไล่ฝ้าบนกระจกยังทำงานอยู่ ถ้ากระจกไล่ฝ้าแตกแล้วมีทางแก้วิธีเดียวเลย คือ ต้องซื้อใหม่ยกบานเท่านั้น


ข้อมูลจาก : eTOYOTACLUB


📞 02-015-1919 ต่อ 2 ฝ่ายสมัครสมาชิก
📱 Line Official: @telesale.cwc
💻 Website: www.cwc.co.th