Language

เรื่องควรรู้กับ 9 โรคประจำตัวที่เป็นแล้วเสี่ยงในการขับขี่ ควรหลีกเลี่ยงในการขับรถ

เพื่อลดความเสี่ยงให้กับตัวเองและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
1.โรคหัวใจ อาจเกิดการแน่นหน้าอกเมื่อขับรถนานๆ เครียดจากการรถติด
2.โรคลมชัก เมื่อมีอาการจะชักเกร็งและกระตุกไม่รู้สึกตัว
3.โรคเบาหวาน ทำให้มีอาการหน้ามืด ในสั่น สมาธิไม่ดี
4.โรคทางสมอง จะมีอาการหลงลืม ขับรถหลงในบางครั้ง การตัดสินใจช้า
5.โรคพาร์กินสัน มีอาการแข็งเกร็ง มือสั่น เท้าสั่น ทำอะไรช้าลง
6.ข้ออักเสบ ไขข้อเสื่อม เกิดอาการปวดหลังจากระดูกเสื่อม ขับรถนานไม่ได้
7.โรคที่เกี่ยวกับสายตา ทำให้ขับรถในเวลากลางคืนแล้วมองไม่ชัด
8.โรคหลอดเลือดในสมอง ความไวของการตอบสนองต่างๆ ช้าลง
9.กินยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม ทำให้ง่วงซึม มึนงง สับสน เวลาขับรถ
หากมีโรคประจำตัวหรือโรคที่มีความเสี่ยงข้างต้นนั้น ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์จะดีที่สุด
เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทาง หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางควรให้ผู้อื่น
ขับรถยนต์ให้ หรือรถโดยสาร รถสาธารณะ
ด้วยความห่วงใยจาก CarWorld Club