Language

มาดูความแตกต่างระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV จะใช้กระแสไฟฟ้าในการสร้างแรงเหนี่ยวนำเพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ซึ่งจะไม่มีการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ทำให้มีเครื่องยนต์มีเสียงเบา ออกตัวได้เร็วและแรงสามารถชาร์จไฟซ้ำได้ โดยแต่ละการชาร์จจะให้ระยะการวิ่งที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดแบตเตอรี่และระบบขับขี่ที่ใช้งานรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง จะมีเครื่องยนต์แบบสันดาปอยู่ในห้องเครื่องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดขึ้น ทำให้เกิดไอเสียและเสียงเครื่องที่ดังมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้า และรถจะขับเคลื่อนได้ด้วยกำลังที่มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันประเภทต่าง ๆในขณะที่รถยนต์ระบบผสมหรือHybrid Car คือรถยนต์ที่มีทั้งเครื่องยนต์แบบสันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ใช้น้ำมันน้อยกว่ารถน้ำมันทั่วไป โดยใช้แรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งของแรงขับเคลื่อนทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 02-015-1919 ต่อ 2 ฝ่ายสมัครสมาชิก
📱 Line Official: @telesale.cwc
💻 Website: www.cwc.co.th