บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด

เลขที่ 2/1 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต   ถนนพระราม4   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2 612-9999 (ตลอด 24.ชั่วโมง)                  แฟกซ์ : 0-2 663-8638
E-mail : support@cwc.co.th